1944-46
Şükrü Mete‚ Jak Habib‚ Mişel Gabay‚ Hanri Düvenyas‚ Moris Meşulam‚ Izak Ventura‚ David Filiba‚ Silvio Guerson‚ Aron Habib‚ Mordohay Habib‚ Öjen Raad‚ Jaba Berkok.

1946-47
Şükrü Mete‚ Aron Habip‚ David Filiba‚ Silvio Guerson‚ Mardohay Habip‚ Hanri Düvenyas‚ Arşolom Artidi‚ Mişel Gabay‚ Reymon‚ Izak Ventura

1947-48
Şükrü Mete‚ Aron Habip‚ Moris Meşalom‚ Silvio Guerson‚ David Filiba‚ Hanri Düvenyas‚ Mordohay Habip‚ Izak Ventura

1948-49
Aron Habip‚ Moris Meşalom‚ Silvio Guerson‚ David Filiba‚ Hanri Düvenyas‚ Mordohay Habip‚ Izak Ventura‚ Erdoğan Yalkın‚ Reştan Aras‚ Orhan Zeren‚ Arşalon Arditti

1949-50
Antrenör : Feridun Koray
Ayduk Koray‚ Aleko Morisis‚ Sacit Seldüz‚ Affan Başak‚ David Filiba‚ Enis Günşar‚ Silvio Guerson‚ Erdoğan Yalkın‚ Reştan Aras‚ Orhan Zeren‚ Mordohay Habib

1950-51
Reştan Aras‚ Nejat Diyarbakırlı‚ Aleko Morisis‚ Affan Başak‚ Aron Habib‚ Silvio Guerson‚ David Filiba‚Frederick Chuck Rozenkronz.

1951-52
Antrenör : Samim Göreç
Nejat Diyarbakırlı‚ Sacit Seldüz‚ Hikmet Vardar‚ Tonguç Gürcan‚ Affan Başak‚ Erdoğan Karabelen‚ Tuğrul Demir‚ Silvio Guerson‚ Arşolom Artidi‚ Özcan Dinçer‚ Mehmet Beklan Algan‚ Haluk Reman‚ David Filiba‚ Reştan Aras‚ Aleko Morisis‚ Kasaboğlu‚ Niko.

1952-53
Antrenör : Samim Göreç
Sacit Seldüz‚ Nejat Diyarbakırlı‚ Erdoğan Karabelen‚ Haluk Reman‚ Hikmet Vardar‚ Mete Yalçın‚ Mehmet Beklan Algan‚ Ayhan Öz‚ Mete Yalçın‚ Mustafa Kasapoğlu‚ Savcı Şahinler‚ Mehmet Ali Kışlalı

1953-54
Antrenör :Samim Göreç
Nejat Diyarbakırlı‚ Sacit Seldüz‚ Altan Dinçer‚ Erdoğan Karabelen‚ Hikmet Vardar‚ Mete Yalçın‚ Erol Demiroma‚ Ayhan Öz‚ Umur Türe‚ Muammer Tezel‚ A.Erol Pekelman‚ Mehmet Beklan Algan.

1954-55
Antrenör: Samim Göreç
Sacit Seldüz‚ Altan Dinçer‚ Erdoğan Karabelen‚ Hikmet Vardar‚ Yılmaz Gündüz‚ Metin Çabukel‚ Erol Demiroma‚ Demir Şalt‚ Mete Yalçın‚ Muammer Tezel‚ Erol Pekelman.

1955-56
Antrenör : Samim Göreç
Sacit Seldüz‚ Altan Dinçer‚ Erdoğan Karabelen‚ Can Bartu‚ Mehmet Baturalp‚ Hikmet Vardar‚ Erol Demiroma‚ Metin Çabukel‚ Demir Şalt‚ Erol Pekelman‚ Mete Yalçın‚ Muammer Tezel‚ Ertan Trak‚ Johnny Clayton Chalfont‚ Mahmut Kışlalı.

1956-57
Antrenör: Samim Göreç
Sacit Seldüz‚ Altan Dinçer‚ Mehmet Baturalp‚ Can Bartu‚ Yılmaz Gündüz‚ Erdoğan Karabelen‚ Gündüz Erkan‚ Metin Çabukel‚ Hikmet Vardar‚ Mete Yalçın‚ Demir Şalt‚ Fahrettin Gökmenoğlu

1957-58
Antrenör: Samim Göreç
Altan Dinçer‚ Erdoğan Karabelen‚ Can Bartu‚ Mehmet Baturalp‚ Gündüz Erkan‚ Ömer Urkon‚ Erol Demiroma‚ Bora Heriş‚ Erol Pekelman‚ Ergin Minisker‚ Tuğrul Kutadgobilik‚ Muammer Tezel‚ İlhan Ulus‚ Eldebran Ülserim.

1958-59
Antrenör: Samim Göreç
Mehmet Baturalp‚ Tuncer Kobaner‚ Gündüz Erkan‚ Güner Yalçıner‚ Ömer Urkon‚ Gökhan Kökeş‚ James Holley‚ Samuel Hopkins‚ Günay Erkan‚ Bora Heriş‚ Yavuz Türkoğlu‚ Günay Erkan‚ Erol Pekelman‚ Tarık Tuğal‚ Ergin Minisker‚ Ahmet Erol‚ Glen Heinrichsen‚ Jake Derutier

1959-60
Antrenör : Samim Göreç
Mehmet Baturalp‚ Ömer Urkon‚ Tuncer Kobaner‚ Güner Yalçıner‚ Gökhan Kökeş‚ James Holley‚ Tuğrul Kutadkobilik‚ Tarık Tuğal‚ Metin Çabukel‚ Mete Küçükyılmaz‚ Turan Yalçın‚ Güner Çakar‚ Erol Pekelman‚ Naim Dağlı‚ Robert Maxwell.

1960-61
Antrenör: Samim Göreç
Ömer Urkon‚ Tuncer Kobaner‚ Güner Yalçıner‚ Engin Muratoğlu‚ Halil Dağlı‚ Felix Coleman‚ Roger Brunner‚ Tuncer Cantez‚ Tarık Tuğal‚ Mete Yalçın‚ Güner Çakar‚ Tuğrul Kutadgobilik‚ Turan Yalçın‚ Oktay Okan‚ Urcun Oğuz‚ Robert Maxwell‚ Robert Poliçinik

1961-62
Antrenör: Samim Göreç/Önder Dai
Mehmet Baturalp‚ Ömer Urkon‚ Halil Dağlı‚ Güner Yalçıner‚ Oktay Okan‚ Felix Coleman‚ Tuncer Cantez‚ Günay Erkan‚ Engin Muratoğlu‚ Tuğrul Kutadgobilik‚ Roger Brunner‚ Oktay Okan‚ Ergin Aşaner‚ Faruk Döley

1962-63
Antrenör: Samim Göreç
Mehmet Baturalp‚ Halil Dağlı‚ Güner Yalçıner‚ Oktay Okan‚ Nedim Hoşgör‚ Engin Muratoğlu‚ Tuncer Cantez‚ Ömer Urkon‚ Tuğrul Kutadgobilik‚ Osman Berkmen‚ Mete Küçükyılmaz‚ Ergin Aşaner‚ Eddy Oglesby.

1963-64
Antrenör: Samim Göreç
Mehmet Baturalp‚ Tuncer Kobaner‚ Erdal Poyrazoğlu‚ Hüseyin Kozluca‚ Halil Dağlı‚ Güner Yalçıner‚ Engin Muratoğlu‚ Ferhan Baras‚ Oktay Okan‚ Tuğrul Kutadgobilik‚ Ergin Aşaner‚ Osman Berkmen

1964-65
Antrenör: Samim Göreç
Mehmet Baturalp‚ Tuncer Kobaner‚ Erdal Poyrazoğlu‚ Hüseyin Kozluca‚ Güner Yalçıner‚ İlker Esel‚ Engin Muratoğlu‚ Ferhan Baras‚ Oktay Okan‚ Emin Özer‚ Güray Aydın‚ Orhan Aydın

1965-66
Antrenör: Samim Göreç-Sacit Seldüz ve Mehmet Baturalp-Altan Dinçer
Mehmet Baturalp‚ Hüseyin Kozluca‚ Erdal Poyrazoğlu‚ Ferhan Baras‚ Tuncer Kobaner‚ İlker Esel‚ Güner Yalçıner‚ Engin Muratoğlu‚ Oktay Okan‚ Emin Özer‚ Tuncer Cantez‚ Osman Berkmen‚ Mustafa Yurdagül‚ Önder Avuz.

1966-67
Antrenör: Erol Demiroma-Altan Dinçer
Mehmet Baturalp‚ Tuncer Kobaner‚ Hüseyin Kozluca‚ Ferhan Baras‚ Erdal Poyrazoğlu‚ Barış Küce‚ Güner Yalçıner‚ Emin Özer‚ Osman Berkmen‚ Tunç Özan‚ Hür Güreralp‚ Mitko Stoyanof‚ Tuncer Cantez‚ Jak Jozef‚ Mustafa Yurdagel‚ Önder Avuz.

1967-68
Antrenör: Altan Dinçer
Güner Yalçıner‚ Hüseyin Kozluca‚ İlker Esel‚ Halil Dağlı‚ Önder Okan‚ Tuncer Kobaner‚ Hür Gürelalp‚ Tunç Özan‚ Ömer Urkon‚ Mitko Stoyanof‚ Mete Küçükyılmaz‚ Zeynel Selmanoğlu‚ Jak Soref‚ Osman Berkmen‚ Atilla Dinçer

1968-69
Antrenör: Önder Dai
Güner Yalçıner‚ Hüseyin Kozluca‚ Engin Muratoğlu‚ Tuncer Kobaner‚ Güner Yalçıner‚ Oktay Okan‚ Hür Güreralp‚ Tuncer Cantez‚ Tunç Özan‚ Mete Küçükyılmaz‚ Ömer Urkon‚ Atilla‚ Cengiz‚ Mitko Stoyanof‚ Kenan Tümer‚ Habip Kent‚ Abdullah Tarhan.

1969-70
Antrenör: Mehmet Baturalp
Güner Yalçıner‚ Engin Muratoğlu‚ Hüseyin Kozluca‚ Ferhan Baras‚ Erdal Poyrazoğlu‚ Tuncer Kobaner‚ Önder Okan‚ Hür Güreralp‚ Tunç Özan‚ Tuncer Cantez‚ Oktay Okan‚ Ayhan‚ Remzi Kulan‚ Haluk Arpad.

1970-71
Antrenör: Mehmet Baturalp
Tuncer Kobaner‚ Engin Muratoğlu‚ Hüseyin Kozluca‚ İlker Esel‚ Ferhan Baras‚ Hür Güreralp‚ Erdim Öztokat‚ Tufan Turan‚ Tunç Özan‚ Akın Öngör‚ Hakkı Tankut‚ Hasan Ekici‚ Emin Özer‚ Haluk.

1971-72
Antrenör: Mehmet Baturalp (Sonra üçlü komite: Altan Dinçer-Enis Sine-Bülent Yüksel)
Engin Muratoğlu‚ Hüseyin Kozluca‚ İlker Esel‚ Ferhan Baras‚ Erdal Poyrazoğlu‚ Tufan Turan‚ Erdim Öztokat‚ Akın Öngör‚ Hür Güreralp‚ Tunç Ozan‚ Taner Akman‚ Rüştü Kırmacıoğlu‚ Hakkı Tankut‚ Tuncer‚ Erdoğan Karabelen.

1972-73
Antrenör: Altan Dinçer
Engin Muratoğlu‚ İlker Esel‚ Ferhan Baras‚ Tufan Turan‚ Erdim Öztokat‚ Hür Güreralp‚ Tunç Özan‚ Taner Akman‚ Erik Gustavson‚ Necdet Ronabar‚ Nezih Kesim.

1973-74
Antrenör: Önder Seden
Ferhan Baras‚ Hür Güreralp‚ Erdim Öztokat‚ Tunç Özan‚ Tuncer Cantez‚ Eric Gustavson‚ Hakkı Baruer‚ Levent Bulat‚ Kayhan Aydemir‚ Orhan Büyükmete‚ Nihat Güney

1974-75
Antrenör: Önder Seden
Engin Muratoğlu‚ Tuncer Cantez‚ Halil Dağlı‚ Tunç Özan‚ Mehmet Döğüşken‚ Erdim Öztokat‚ Cengiz Kayatürk‚ Turhan Büyükmete‚ Gürcan Ekinci.

1975-76
Antrenör: Hüseyin Kozluca-Önder Seden
Ferhan Baras‚ Halil Dağlı‚ İzzet Sürücü‚ Necdet Ronabar‚ Necati Güler‚ Hür Güreralp‚ Erdim Öztokat‚ Cengiz Kayatürk‚ Turhan Büyükmete‚ Gürcan Ekinci‚ Demir Toprak.

1976-77
Antrenör: Tuluğ Siyavuş
Ferhan Baras‚ Halil Dağlı‚ Cengiz Kayatürk‚ Engin Domaniç‚ Majak Çakır‚ İsmet Badem‚ Abdullah Ataman‚ Behçet Denizmen‚ Nerses Karakaş‚ James Heatman‚ Martin Anderson‚ Kevork.

1977-78
Antrenör: Tuluğ Siyavuş
Ferhan Baras‚ Halil Dağlı‚ Cengiz Kayatürk‚ İzzet Sürücü‚ Majak Çakır‚ Apostol Natof‚ Tuncer Cantez‚ Habib Yannier‚ Coşkun Teziş‚ Kubilay Ilıca‚ Erhan Torun‚ Taner.

1978-79
Antrenör: Tuluğ Siyavuş-Hüseyin Kozluca
Ferhan Baras‚ Halil Dağlı‚ Jarko Knezevic‚ Brainur Popoviç‚ Majak Çakır‚ Ömer Dulak‚ Apostol Natof‚ Osman Gündüz‚ Hakan Burçak-Baran‚ Demir Toppare‚ Coşkun Teziş‚ Engin Erçevik‚ M.Yeğin Cabir.

1979-80
Antrenör: Mehmet Baturalp
Halil Dağlı‚ Engin Domaniç‚ Majak Çakır‚ Apostol Natof‚ Ömer Dulak‚ Coşkun Teziş‚ Demir Toppare‚ Arif Derbent‚ Rıfat Danışman‚ Kadir Gürkan‚ Murat Yosmaoğlu‚ Muharrem Kantaş‚ Hakan Söylemez.

1980-81
Antrenör: Mehmet Baturalp
Halil Dağlı‚ Erdim Öztokat‚ Ömer Dulak‚ Fensal Gürkan‚ Ali Sırrı Sile‚ Sinan Öztürk‚ Murat Yosmaoğlu‚ Kadir Gürkan‚ Arif Derbent‚ Ahmet Dostal‚ Şansal Çağlar, Rıfat Danışman‚ Engin Domaniç‚ Muharrem Kantaş.

1981-82
Antrenör: Mehmet Baturalp
Halil Dağlı‚ Fensal Gürkan‚ Ömer Dulak‚ Erdim Öztokat‚ Yıldıray Aygören‚ Kenneth Bassley‚ Kevin Singleton‚ Ali Sile‚ Tufan Turan‚ Ahmet Dostal‚ Kadir Gürkan‚ Sinan Öztürk‚ Ömer Baturalp‚ Murat Yosmaoğlu‚ Rıfat Danışman‚ Emin Yıldız‚ Ertunga Ulus.

1982-83
Antrenör: Önder Seden
Ömer Dulak‚ Leon Calvin Roberts‚ Fatih Özal‚ Hakan Artış‚ Ali Limoncuoğlu‚ Cengiz Kayatürk‚ Efe Aydan‚ Kemal Dinçer‚ Yıldıray Aygören‚ Ahmet Dostal‚ Fensal Gürkan‚ Ali Sile‚ Ertunga Ulus.

1983-84
Antrenör: Aydan Siyavuş-Önder Okan
Efe Aydan‚ Winford Boynes‚ Hakan Artış‚ Necdet Ronabar‚ Ali Limoncuoğlu‚ Cengiz Kayatürk‚ Kemal Dinçer‚ Üstün Öngel‚ Ali Sile‚ İbrahim Aygen‚ Ertunga Ulus‚ Lewis Lonnie.

1984-85
Antrenör: Önder Okan
Efe Aydan‚ Calvin Leon Roberts‚ Necdet Ronabar‚ Hakan Artış‚ Ahmet Sarı‚ Ali Limoncuoğlu‚ Kemal Dinçer‚ İbrahim Aygen‚ Üstün Öngel‚ Hasan İbrahimoğlu‚ Murat Şen. Bülent Kocabıyık.

1985-86
Antrenör: Dennis Perryman-Erdal Poyrazoğlu-Mahmut Uslu
Efe Aydan‚ Necdet Ronabar‚ Howard James Triano‚ Michael Dean Terpstra‚ Ali Limoncuoğlu‚ Ahmet Hamit Sarı‚ Hakan Artış‚ Kemal Dinçer‚ Ali Sırrı Sile‚ İbrahim Aygen‚ Hasan İbrahimoğlu‚ Bülent Kocabıyık‚ Şenol.

1986-87
Antrenör: Faruk Akagün-Rıza Erverdi
Necdet Ronabar‚ Corry Blackwell‚ James Earl Ray‚ Sacit Pars [Scott Parzych iken T.C. vatandaşı oldu]‚ Fatih Özal‚ Ali Limoncuğlu‚ Hakan Artış‚ Candan Tekin‚ İbrahim Aygen‚ Aydın Uysal‚ Can Ataman‚ Atilla Gökçen‚ Mehmet.

1987-88
Antrenör: Rıza Erverdi
Necdet Ronabar‚ Erman Kunter‚ Pete Williams‚ Fatih Özal‚ Ali Limoncuoğlu‚ Ferhat Oktay‚ Hakan Artış‚ Şadi Olcay‚ Murat Şen‚ Cemal Şenova‚ Aydın Uysal‚ Ömer Lakay‚ Recai.

1988-89
Antrenör: Fehmi Sadıkoğlu-Rıza Erverdi
Necdet Ronabar‚ Pete Williams‚ Erman Kunter‚ Can Sonat‚ Ali Limoncuoğlu‚ Cihangir Başaran‚ Aytek Gürkan‚ Hakan Artış‚ Erol Çapar‚ Ömer Lakay‚ Sezai Özdemir‚ Cüneyt Eler.

1989-90
Antrenör: Çetin Yılmaz
Necdet Ronabar‚ Larry Richard‚ Fatih Özal‚ Ferhat Oktay‚ Can Sonat‚ Ali Limoncuoğlu‚ Serdar Susmuş‚ Hakan Artış‚ Mustafa Battalgazi‚ Ömer Lakay‚ Güray Kanan‚ Cenk Gürsoy‚ Cemal.

1990-91
Antrenör: Çetin Yılmaz
Ali Rıza Limoncuoğlu‚ Larry Richard‚ Levent Topsakal‚ Hüsnü Çakırgil‚ Ferhat Oktay‚ Can Sonat‚ Kemal Dinçer‚ Güray Kanan‚ Bülent Tacettin‚ Hakan Artış‚ Ömer Lakay‚ Cenk Gürsoy.

1991-92
Antrenör: Çetin Yılmaz
Ali Limoncuoğlu‚ Larry Richard‚ Levent Topsakal‚ Hüsnü Çakırgil‚ Mehmet Ali Tlabar‚ Can Sonat‚ Cenk Renda‚ Güray Kanan‚ Kemal Dinçer‚ İbrahim Kutluay‚ Cenk Gürsoy‚ Ömer Lakay‚ Zeki Gülay

1992-93
Antrenör: Çetin Yılmaz
Hüsnü Çakırgil‚ Orhun Ene‚ Samuel Keith Williams‚ Kevin Ross Holland‚ Yamen Sanders‚ Ferhat Oktay‚ Güray Kanan‚ Kemal Dinçer‚ İbrahim Kutluay‚ Cenk Renda‚ Cenk Gürsoy‚ Ali Rıza Limoncuoğlu‚ Zeki Gülay.

1993-94
Antrenör: Necati Güler-Faruk Kulenoviç
Levent Topsakal‚ Hüsnü Çakırgil‚ Harun Erdenay‚ Ömer Büyükaycan‚ Kenneth Allen Miller‚ Conrad Bastien McRae‚ William Thompson‚ İbrahim Kutluay‚ Altar Tunçkol‚ Cenk Renda‚ Güray Kanan‚ Cenk Gürsoy‚ Barış Akyurt.

1994-95
Antrenör: Murat Didin
Hüsnü Çakırgil‚ İbrahim Kutluay‚ Altar Tunçkol‚ Mitchell Walton Smith‚ Kevin Michael Rankin‚ Adrian Bernard Caldwell‚ Paul Afeaki‚ Güray Kanan‚ Faruk Beşok‚ Cenk Renda‚ Cenk Gürsoy‚ Yalçın Kaya Küçüközkan‚ Gökbörü Aygar.

1995-96
Antrenör: Murat Didin-Murat Özgül
İbrahim Kutluay‚ Erdal Koşan‚ Güray Kanan‚ Altar Tunçkol‚ Burak Bıyıktay‚ Dallas Comegys‚ Henry Turner‚ Rickie ONeil Winslow‚ Zaza Enden‚ Osman Yaycıoğlu‚ Hicri Güneri‚ Mustafa Abi‚ Gökbörü Aygar‚ Reha Öz‚ Melih Sevda..

1996-97
Antrenör: Murat Özgül
İbrahim Kutluay‚ Erdal Koşan‚ Dallas Comegys‚ Henry Turner‚ Güray Kanan‚ Zaza Enden‚ Cenk Gürsoy‚ Mustafa Abi‚ Hicri Güneri‚ Burak Bıyıktay‚ Reha Öz‚ Melih Sevda.

1997-98
Antrenör: Murat Özgül
Levent Topsakal‚ İbrahim Kutluay‚ Serdar Apaydın‚ Erdal Koşan‚ Dallas Comegys‚ Henry Turner‚ Güray Kanan‚ Zaza Enden‚ Mustafa Abi‚ William Odell Hodge‚ Hicri Güneri‚ Reha Öz‚ Ermal Kurtoğlu‚ Aksel Barutciyan.

1998-99
Antrenör: Murat Özgül-Halil Üner
İbrahim Kutluay‚ Serdar Apaydın‚ Zan Tabak‚ George Gilmore Jr‚ Conrad McRae‚ Mustafa Abi‚ Zaza Enden‚ Tamer Oyguç‚ Levent Topsakal‚ Ermal Kurtoğlu‚ Marko Miliç‚ Tyson Wheeler‚ Mahmoud Abdul Rauf‚ Reha Öz‚ Barış Süer‚ Goran Kalamiza‚ Aleksander Lokmanchuk.

1999-2000
Antrenör: Halil Üner
Tolga Tekinalp‚ Mustafa Abi‚ Zaza Enden‚ Radislav Curcic‚ Keith Jennings‚ Jeff Sanders‚ Kemal Tunçeri‚ Cömert Küce‚ Jerome Robinson‚ Mark Miller‚ Mert Uyguç‚ Serdar Çağlan‚ Reha Öz‚ Barış Süer.

2000-01
Antrenör: Nihat İziç
Murat Evliyaoğlu‚ Serdar Apaydın‚ Asım Pars‚ Tolga Tekinalp‚ Tanoka Beard‚ Dragan Lukovski‚ Silas Mills‚ Mustafa Abi‚ Cömert Küce‚ Zaza Enden‚ Altan Çetinkaya‚ Barış Süer‚ Alper Rüçhan.

2001-02
Antrenör: Murat Özgül
Zaza Enden‚ Erdal Bibo‚ Damir Mrsiç‚ Kenyan Weaks‚ Glenn Whisby‚ M.Kemal Bitim‚ Cömert Küce‚ Nedim Dal‚ Zeki Gülay‚ Zivko Badzin‚ Altan Çetinkaya‚ Barış Süer‚ Barış Güney‚ Samir Baş‚ Yunus Tuhan.

2002-03
Antrenör: Murat Özgül
Zaza Enden‚ Erdal Bibo‚ Erkan Veyseloğlu‚ Mark Dickel‚ Derrick Benjamin‚ Louis Kelly Jr‚ Barış Güney‚ Zeki Gülay‚ Emre Ekim‚ Alpay Öztaş‚ Lionel Halton‚ Samir Gouda‚ Terrell Lyday‚ Altan Çetinkaya‚ Samir Baş‚ Ahmet Arkın‚ E.Cemal İbre‚ Çağdaş Çiftçi.

2003-04
Antrenör: Murat Özgül
Erdal Bibo‚ Erkan Veyseloğlu‚ Rasim Başak‚ Umut Yenice‚ Trevor Livingstone Harvey‚ Mike George Jones‚ Mark Robert Dickel‚ Umut Tınay‚ Rebii Barış Güney‚ Zeki Gülay‚ Altan Çetinkaya‚ İsmail Çevik‚ Viktor Bernard King‚ Willie Earl Walls‚ Nihat Emre Ekim‚ Ahmet Çetinkaya‚ Ahmet Arkın.

2004-05
Antrenör: Aydın Örs
Erdal Bibo‚ Damir Mrsic‚ Mark Salyers‚ Trevor Harvey‚ Chris Monroe Booker‚ Corsley Edwards‚ Ömer Onan‚ Rasim Başak‚ Barış Güney‚ Zeki Gülay‚ Nihat Emre Ekim‚ Altan Çetinkaya‚ Doğuş Balbay‚ Levent Bilgin‚ Barış Öndül.

2005-2006
Antrenör: Aydın Örs
Ömer Aşık, Doğuş Balbay, Rasim Başak, Erdal Bibo, Levent Bilgin, Altan Çetinkaya, Hakan Demirel, Semih Erden, Zeki Gülay, Barış Güney, Serkan İnan, Cory Violet, Carod Stevenson, Kaspars Kambala, Chester Mason, Damir Mrsic

2006-2007
Antrenör: Aydın Örs
Rasim Başak, Eddie Basden, Ira Clark, Hakan Demirel, Semih Erden, Zeki Gülay, Kaspars Kambala, İbrahim Kutluay, Damir Mrsic, Ömer Onan, Oğuz Savaş, Willie Solomon, Mirsad Türkcan

2007-2008
Antrenör: Bogdan Tanjevic
Ömer Aşık, Rasim Başak, Serhat Çetin, Hakan Demiel, Semih Erden, Alican Güney, Tarance Kinsey, İbrahim Kutluay, Damir Mırsic, Ömer Onan, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Willie Solomon, Mirsad Türkcan, Gasper Vidmar, James White

2008-2009
Antrenör: Bogdan Tanyevic
Ömer Aşık, Rasim Başak, Serhat Çetin, Orhan Demir, Semih Erden, Gordan Giricek, Marques Green, Enes Kanter, Damir Mırsic, Maxim Mutaf, Can Nurkan, Aydın Okçui Ömer Onan, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Mirsad Türkcan, Gasper Vidmar, Willie Solomon, Devin Smith

2009-2010
Antrenör: Bogdan Tanyevic + Ertuğrul Erdoğan
Ömer Aşık, Rasim Başak, Berkay Candan, Serhat Çetin, Semih Erden, Willie Solomon, Erbil Eroğlu, Gordon Giricek, Lynn Greer, Kerem Hotic, Tarance Kinsey, Damir Mırsic, Maxim Mutaf, Ömer Onan, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Mirsad Türkcan, Roko Ukic, Gasper Vidmar

2010-2011
Antrenör: Neven Spahija
Engin Atsür, Berkay Candan, Erbil Eroğlu, Kerem Hotic, Sarunas Jasikevicius, Mirsad Türkcan, Tarance Kinsey, Darjus Lavrinovic, Sean May, Maxim Mutaf, Ömer Onan, Kaya Peker, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Marko Tomas, Roko Ukic, Gasper Vidmar

2011-2012
Antrenör: Neven Spahija
Engin Atsür, Berkay Candan, Erbil Eroğlu, Mirsad Türkcan, Tarance Kinsey, Ömer Onan, Kaya Peker, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Marko Tomas, Roko Ukic, Gasper Vidmar, Metecan Birsen, Bojan Bogdanovic, Hakan Demirel, Morris Finley, James Gist,

2012-2013
Antrenör: Simone Pianigiani + Ertugrul Erdogan
David Andersen, Mike Batiste, Metecan Birsen, Bojan Bogdanovic, Barış Ermiş, İlkan Karaman, Bo McCalebb, Kaya Peker, Emir Preldzic, Mehmet Şanlı, Romain Sato, Ömer Onan, Oğuz Savaş, Uros Tripkovic, Berk Uğurlu

2013-2014
Antrenör: Zelijko Obradovic
Metecan Birsen, Nemanja Bjelica, Bojan Bogdanovic, Pierre Jackson, İlkan Karaman, Linas Kleiza, Melih Mahmutoğlu, Bo McCalebb, Ayberk Olmaz, Ömer Onan, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Blagota Sekulic, Kenan Sipahi, İzzet Türkyılmaz, Berk Uğurlu, Gasper Vidmar, Luka Zoric

2014-2015
Antrenör: Zelijko Obradovic
Nemanja Bjelica, Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu, Serhat Çetin, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Can Altıntığ, Kenan Sipahi, İzzet Türkyılmaz, Berk Uğurlu, Luka Zoric, Semih Erden, Ricky Hickman, Ömer Faruk Yurtseven, Andrew Goudelock, Jan Vesely

2015-2016
Antrenör: Zelijko Obradovic
Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu, Berk Uğurlu, Pero Antic, Ricky Hickman, Ömer Faruk Yurtseven, Boby Dixon, Jan Vesely, Ekpe Udoh, Barış Hersek, Kostas Sloukas, Egehan Arna, Luigi Datome, Ercan Bayrak, Nikola Kalinic

2016-2017
Antrenör: Zelijko Obradovic
Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu, Berk Uğurlu, Pero Antic, Boby Dixon, Jan Vesely, Ekpe Udoh, Barış Hersek, Kostas Sloukas, Egehan Arna, Luigi Datome, Nikola Kalinic, Ahmet Can Duran, James Nunnally, Ahmet Düverlioğlu

2017-2018
Antrenör: Zelijko Obradovic
Melih Mahmutoğlu, Berk Uğurlu, Boby Dixon, Jan Vesely, Barış Hersek, Kostas Sloukas, Egehan Arna, Luigi Datome, Nikola Kalinic, Ahmet Can Duran, James Nunnally, Ahmet Düverlioğlu, Yordan Minchev, Sinan Güler, Nicola Melli, Marco Guduric, Jason Thomson, Brad Vanamaker